Tlačna oprema 2022.

Program

utorak, 12. srpnja 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina

uvodna riječ predstavnika Organizatora

uvodni govor:
prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Hrvatska sekcija za opremu pod tlakom, Zagreb

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
Robert BLAŽINOVIĆ, univ. spec. oec., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
Helena JELOVČIĆ, dipl. ing., Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb
prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Darko SLIVAR, dipl. ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
prof. emer. Tonko ĆURKO, dipl. ing., Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline, Zagreb

Mirta POKRŠČANSKI LANDEKA, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
AKTIVNOSTI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA U PODRUČJU OPREME POD TLAKOM U PROTEKLIH 12 MJESECI

Didier COULOMB, Institut International du Froid / International Institute of Refrigeration, Pariz, Francuska
RASHLADNI SUSTAVI I DIZALICE TOPLINE: MEĐUNARODNI I EUROPSKI IZAZOVI

prof. dr. sc. Marino GROZDEK, dipl. ing., Juraj ČUKELJ, mag. ing. mech.
i prof. emer. Tonko ĆURKO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

MAKSIMALNI RADNI TLAKOVI NOVIH RADNIH TVARI U RASHLADNIM UREĐAJIMA I DIZALICAMA TOPLINE

Dr. sc. Uroš ZUPANC, Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Slovenija
ANALIZA OŠTEĆENJA OPREME POD TLAKOM U RADU I ZAVARENIH KONSTRUKCIJA U SLOVENIJI

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., NUMIKON d.o.o., Zagreb
NOVOSTI U PODRUČJU PRORAČUNA OPREME POD TLAKOM - VVD/PVelite

 diskusija

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina

dr. sc. Ivan HORVAT, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
NOVE METODE ISPITIVANJA OPREME POD TLAKOM

prof. dr. sc. Danko ĆORIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ZNAČAJ ŽILAVOSTI MATERIJALA I METODE ISPITIVANJA

prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing., doc. dr. sc. Ivica SKOZRIT, dipl. ing. i doc. dr. sc. Tomislav LESIČAR, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA U OPREMI POD TLAKOM

prof. dr. sc. Ivica GARAŠIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ZAOSTALA NAPREZANJA U ZAVARENIM SPOJEVIMA - NAČELA, MJERENJA, NORME

prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
JEDNOSTAVNE TLAČNE POSUDE

prof. dr. sc. Ivanka BORAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
PERIODIČKI PREGLEDI I ISPITIVANJA KOMPOZITNIH BOCA - ZAHTJEVI EN ISO 11 623 I PREPORUKE PROIZVOĐAČA

Filip NOVAK, mag. ing. mech., IWE i Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing., CIWE, IWIP-C, TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Zagreb
ISPITIVANJE DEKARBONIZACIJSKE KOLONE ZA PRERADU KAUSTIČNE SODE

diskusija

13:00 - 13:45

objed

13:45 - 15:00

3. tematska cjelina - okrugli stol

uvodna izlaganja:

Petar MATIJEVIĆ, mag. ing. mech., IWE, TÜV NORD Adriatic d.o.o., Zagreb
PRIMJERI IZ PRAKSE PRI INSPEKCIJI OPREME POD TLAKOM

Filip CAUŠEVIĆ, dipl. ing., TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Zagreb
KONTROLNA ISPITIVANJA ZAVARENIH SPOJEVA PRI IZGRADNJI MOSTA KOPNO - PELJEŠAC

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- izobrazba inspektora: materijali za izobrazbu su pripremljeni i izobrazba se planira za jesen ove godine, pri čemu se predlaže da se započne sa stupnjem III.
- izmjene i dopune Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti: prijedlozi Hrvatske sekcija za opremu pod tlakom po pojedinim člancima Pravilnika
- primjena kontrolnih lista u inspekciji: od pojedinih inspekcijskih tijela i korisnika dolaze prigovori o površnom obavljanju periodičkih pregleda koji se ne obavljaju u skladu s propisanim točkama u kontrolnim listama

sudionici:
Velimir PERKUŠIĆ, dipl. ing., EWE, IWI, TÜV NORD Adriatic d.o.o., Zagreb
Mirta POKRŠČANSKI LANDEKA, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing., CIWE, IWIP-C, TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Zagreb
prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

odgovori na postavljena pitanja sudionika

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Hrvatski seminar o tlačnoj opremi je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega četiri za regulativu.