Tlačna oprema 2024.

Program

četvrtak, 23. svibnja 2024.

8:30 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
dr. sc. Ana Marija BOLJANOVIĆ, Hrvatski zavod za norme, Zagreb

prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
TLAČNA OPREMA U SUSTAVU DONES

Tatjana BRICA ŽILIĆ, dipl. ing., Hrvatski zavod za norme, Zagreb
OPREMA POD TLAKOM

prof. dr. sc. Ivanka BORAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ODZRAČIVANJE ATMOSFERSKIH I NISKOTLAČNIH SPREMNIKA - OSVRT NA ZAHTJEVE IZ HR EN ISO 28 300 : 2008 ZA TLAČNE I VAKUUMSKE VENTILE

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., NUMIKON programska rješenja i oprema d.o.o., Novoselec
PROVJERA TRAJNIH NAPREZANJA CJEVOVODA U RADNOM STANJU

diskusija 

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina

prof. dr. sc. Ivica GARAŠIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ANALIZA ZAHTJEVA NORMI ZA PROVJERU OSPOSOBLJENOSTI LEMITELJA I ODOBRAVANJE POSTUPKA LEMLJENJA

prof. dr. sc. Danko ĆORIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
PRIMJENA TEHNIČKE KERAMIKE ZA OPREMU POD TLAKOM

prof. dr. sc. Damir MARKUČIČ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ODABIR I PRIMJENA POVRŠINSKIH I VOLUMNIH METODA NERAZORNIH ISPITIVANJA

dr. sc. Ivan HORVAT, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
USPOREDBA PRORAČUNSKIH NORMI ZA PRORAČUN OPREME POD TLAKOM – ZAŠTO I KAKO SE RAZLIKUJU?

Ljubomir MILAKOVIĆ i Nela BUTORAC MILKOVIĆ, INA - Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena
PRIMJENA 'ASSET INTEGRITY MANAGEMENTA' U INA RAFINERIJI NAFTE RIJEKA

Andrej KOMEN, dipl. ing., Bureau Veritas d.o.o., Rijeka
CERTIFICIRANJE 'H2 READY' ZA ČELIČNE CJEVOVODE

diskusija

12:30 - 13:00

coffee break

13:00 - 14:30

3. tematska cjelina

uvodna izlaganja

Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing. stroj. CIWE, IWIP-C, TPK - Zavod d.o.o., Zagreb
PROCJENA PREOSTALOG VIJEKA TRAJANJA BUBNJA GENERATORA PARE

Velimir PERKUŠIĆ, dipl. ing., EWE, IWI, TÜV NORD Adriatic d.o.o., Zagreb
EN 1591-4 - NORMA ZA SIGURNIJU I ČIŠĆU BUDUĆNOST!

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- iskustva iz provođenja pregleda, ispitivanja i inspekcija opreme pod tlakom
- prijedlozi za poboljšanje struke i stanja opreme pod tlakom
sudionici:
Velimir PERKUŠIĆ, dipl. ing., EWE, IWI, TÜV NORD Adriatic d.o.o., Zagreb
Božidar PETRANOVIĆ, dipl. ing., STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o., Zagreb
Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing., CIWE, IWIP-C, TPK - Zavod d.o.o., Zagreb
prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

odgovori na postavljena pitanja sudionika

završna riječ Organizatora

14:30

ručak

Napomene:

Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

Organizator pridržava pravo ukloniti iz prostorija u kojima se skup odvija sve osobe i/ili materijale kojima se onemogućava, otežava i/ili remeti njegovo održavanje.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Hrvatski seminar o tlačnoj opremi dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. - 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega četiri za regulativu.