Tlačna oprema 2023.

Program

četvrtak, 6. srpnja 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina

 uvodna riječ predstavnika Organizatora

 uvodni govor:
prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Hrvatska sekcija za opremu pod tlakom, Zagreb

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
Robert BLAŽINOVIĆ, univ. spec. oec., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
mr. sc. Mirela ZEČEVIĆ, Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb
Igor BOŽIČEVIĆ, dipl. ing., univ. spec. oec., Hrvatski zavod za norme, Zagreb
prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ivan TOMAC, mag. ing. mech., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

osvrt na dva desetljeća održavanja Hrvatskih seminara o tlačnoj opremi

prof. dr. sc. Matija HOIĆ, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ULOGA HRVATSKE INDUSTRIJE U RAZVOJU EUROPSKOG FUZIJSKOG PROJEKTA

Vjeko BARAČ, dipl. ing., Hrvatski registar brodova, Split
DJELATNOST HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA U PODRUČJU OPREME POD TLAKOM

prof. dr. sc. Ivanka BORAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
OSVRTI NA PROBLEME U RADU INSPEKCIJSKIH TIJELA I PERSPEKTIVE NJIHOVOG RJEŠAVANJA

 diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina

prof. dr. sc. Ivan JURAGA, dipl. ing., prof. dr. sc. Vesna ALAR, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivan STOJANOVIĆ, dipl. ing. i doc. dr. sc. Marin KURTELA, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
IZAZOVI KOROZIJE I ODRŽIVO DRUŠTVO

prof. dr. sc. Danko ĆORIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
IZBOR ČELIKA ZA RAD PRI POVIŠENIM TEMPERATURAMA

Dr. sc. Uroš ZUPANC, Institut za varilstvo d.o.o., Ljubljana, Slovenija
SLJEDIVOST ZAVARIVAČKIH RADOVA PRI POPRAVCIMA OPREME POD TLAKOM

prof. dr. sc. Ivica GARAŠIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ZAVARIVANJE ALUMINIJA - ZAHTJEVI I SPECIFIČNOSTI

prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
OCJENA SUKLADNOSTI SIGURNOSNIH VENTILA

prof. dr. sc. Damir MARKUČIČ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
CERTIFIKACIJSKA SHEMA - HRN EN ISO 9712 : 2022

diskusija

12:30 - 13:00

coffee break

13:00 - 14:30

3. tematska cjelina

14:30

objed

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Hrvatski seminar o tlačnoj opremi dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. - 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega četiri za regulativu.

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega četiri za regulativu.