Tlačna oprema 2024.

Zakoni, propisi i norme

Direktive, zakoni i propisi

 

EUROPSKE DIREKTIVE

Direktiva 2014/68/EU o opremi pod tlakom (eng. PED - Pressure Equipment Directive)
Direktiva 2014/29/EU o jednostavnim tlačnim posudama (eng. SPVD - Simple Pressure Vessels Directive)
Direktiva 2010/35/EU o pokretnoj opremi pod tlakom (eng. TPED - Transportable Pressure Equipment Directive)
Direktiva 2013/10/EU o aerosolnim raspršivačima (eng. Aerosol Dispensers Directive)

MEĐUNARODNI PROPISI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)
Pravila o međunarodnom željezničkom prijevozu opasnih tvari (RID)

HRVATSKI ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Zakoni:
Zakon o akreditaciji (NN 158/2003, NN 75/2009 i NN 56/2013)
Zakon o gradnji (NN 153/2013, NN 20/2017, NN 39/2019 i NN 125/2019)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/2013, NN 130/2017, NN 39/2019 i NN 118/2020)
Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/2018, NN 117/2021 i NN 67/2023)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014, NN 118/2018 i NN 114/2022)
Zakon o normizaciji (NN 80/2013)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, NN 139/2010, NN 14/2014 i NN 32/2019)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, NN 65/2017, NN 114/2018, NN 39/2019, NN 98/2019 i NN 67/2023)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/2010 i NN 114/2022)

Podzakonski propisi (uredbe, pravilnici, propisi, popisi, rješenja itd.):
Popis hrvatskih norma u području plinskih uređaja (NN 141/2009)
Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva (NN 122/2014)
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (NN 45/2014, NN 140/2014 i NN 117/2017)
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/2016)
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (NN 91/2013)
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020)
Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/2016)
Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (NN 135/2005 i NN 140/2012)
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (NN 66/2018)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/2018 i NN 104/2019)

Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (Narodne novine, broj 75/2020):
Tehničke upute
Dodatak 1.
Dodatak 2.
Dodatak 3.
Dodatak 4.
Dodatak 5.
Dodatak 6.

 

OVLAŠTENA INSPEKCIJSKA TIJELA

Popis ovlaštenih inspekcijskih tijela za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 75/2020)
popis tijela

Akreditacija i norme

 

EUROPSKA AKREDITACIJA

Hrvatska prijavljena tijela u informacijskom sustavu NANDO:
prijavljena tijela s brojevima tijela

HRVATSKE NORME

Popisi normi iz 'Narodnih novina':
za opću sigurnost proizvoda: NN 102/2014
za plinske uređaje: NN 141/2009

Norme po tehničkim odborima Hrvatskog zavoda za norme:
norme koje je donio HZN/TO Z2 'Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija'
norme koje je donio HZN/TO 5 'Metalne cijevi i priključci'
norme koje je donio HZN/TO 44 'Zavarivanje i srodni postupci'
norme koje je donio HZN/TO 86 'Uređaji za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline'
norme koje je donio HZN/TO 116 'Uređaji i oprema za izmjenu topline'
norme koje je donio HZN/TO 135 'Nerazorna ispitivanja'
norme koje je donio HZN/TO 502 'Plinski uređaji'
norme koje je donio HZN/TO 503 'Metalni materijali'
norme koje je donio HZN/TO 504 'Korozija i zaštita metala i legura'
norme koje je donio HZN/TO 505 'Prijenos i distribucija plina'
norme koje je donio HZN/TO 506 'Materijali, oprema i konstrukcije za naftnu industriju, prirodni plin i geotermalnu vodu'
norme koje je donio HZN/TO 541 'Sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije u građevinama'
norme koje je donio HZN/TO 559 'Zaporni, reguulacijski i sigurnosni uređaji'
norme koje je donio HZN/TO 561 'Kotlovi, posude pod tlakom, cjevovodi i plinske boce'