Voda na dlanu 2023.

Preliminarni program

četvrtak, 30. studenoga 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: OKVIR PO MJERI

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- stanje tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj i svijetu
- zakonodavni i normativni okvir tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje
- mogućnosti za financiranje i ostvarivanje projekata (banke, fondovi, poticaji i sl.)

diskusija

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela, stručnih udruga i strukovnih komora, visokih učilišta i sl.

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PLODNO TLO ZA PROJEKTE

izlaganja sa sljedećim temama:
- nova tehnička rješenja vodećih proizvođača opreme iz područja obrade, pripreme i pročišćavanja voda, crpne tehnike, vodoopskrbe i odvodnje
- obrada, priprema i pročišćavanje voda u sinergiji sa zgradarstvom, energetikom, ekologijom, termotehnikom, tehnikom upravljanja i regulacije
- najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju

diskusija

predavači: predstavnici proizvođača opreme i ponuđača rješenja, projektanata i izvođača radova

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

3. tematska cjelina: KVALITETNA VODA I ČIST OKOLIŠ

izlaganja sa sljedećim temama:
- projektiranje i izvođenje sustava, uređaja i postrojenja za obradu, pripremu i pročišćavanje voda
- mjere i rješenja u slučaju problema i incidenata (legionele, onečišćenje površinskih i podzemnih voda i sl.)
- iskustva i primjeri iz drugih zemalja

diskusija

predavači: predstavnici projektanata i izvođača radova, proizvođača opreme i pružatelja usluga, visokoškolskih ustanova i stručnih udruga

 

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Voda na dlanu dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega dva za regulativu.