Voda na dlanu 2023.

Program

četvrtak, 30. studenoga 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: OKVIR PO MJERI

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Dinko LJOLJO, mag. ing. mech., Opus Optimus d.o.o., Zagreb i Robert MARINIĆ, dipl. ing., Energo-Aqua j.d.o.o., Daruvar
NOVI PROPISI U HRVATSKOJ VEZANI UZ KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE

Marko MARKIĆ, dipl. ing., Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb
OČUVANJE VODNIH RESURSA U ODRŽIVOJ ZGRADI

dr. sc. Viktor SIMONČIČ, Sisak
NOVA TEHNOLOGIJA POSTUPANJA S MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prof. Čedo MAKSIMOVIĆ, PhD, D.Sc., Imperijalni koledž u Londonu, Odjel za građevinarstvo i ekološko inženjerstvo, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, dr. sc. Mara PAVELIĆ, Hrvatske vode, Zagreb i Slobodan MAKSIMOVIĆ, dipl. ing., Armanija d.o.o., Split
PLAVO-ZELENO RJEŠENJE ZA WWT DIREKTIVU

Ivor PAVIĆ, mag. geol., Elysator d.o.o., Kalinovica
OKSIDACIJSKI FILTARSKI SUSTAV FermaliQ:MA - SUSTAV ZA PROČIŠĆAVANJE VODE

diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PLODNO TLO ZA PROJEKTE

Dario TIŠOV, struč. spec. ing. sec., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar
ENERGIJOM SUNCA DO PITKE VODE

Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar
POSTUPAK PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA UPOV-u CENTAR U ZADRU

dr. sc. Mirjana GALANT, dipl. ing., Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA POREČA MBR TEHNOLOGIJOM

Dajana PETRINA, mag. ekon. in posl. ved., Javna ustanova Razvojna agencija Čazma, Biološko kupalište - Biopark Čazma, Čazma
PRVO HRVATSKO BIOLOŠKO KUPALIŠTE - BIOPARK ČAZMA

Ivan FILIPOVIĆ, ERWO d.o.o., Zagreb
EKOLOŠKI, INOVATIVAN, ODRŽIV I DRUŠTVENO ODGOVORAN PRISTUP PROČIŠĆAVANJU VODE (razgovor 'jedan na jedan')

diskusija

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:30

3. tematska cjelina: KVALITETNA VODA I ČIST OKOLIŠ

Suzana ZELJKO, dipl. ing., FASEK d.o.o., Lučko
COVALENCE - SEAL FOR LIFE: ZAŠTITA NAGLAVNIH SPOJEVA DUKTILNIH I ČELIČNIH CIJEVI TERMOSKUPLJAJUĆIM RUKAVCIMA

doc. dr. sc. Matija CVETNIĆ, Luka VEČENAJ, Lucija ŠVEGOVIĆ, Adriana TIČIĆ, Kristina BULE MOŽAR, mag. ing. oecoing., Martina MILOLOŽA, mag. ing., Viktorija MARTINJAK, mag. ing. cheming., prof. dr. sc. Šime UKIĆ, prof. dr. sc. Dajana KUČIĆ GRGIĆ i prof. dr. sc. Tomislav BOLANČA, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
UKLANJANJE MIKROPLASTIKE IZ VODA NAPREDNIM METODAMA OBRADE

doc. dr. sc. Ivica PAVIČIĆ, mag. ing. geol., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
PROBLEMI SMANJENJA VODNIH POVRŠINA I UBRZANE SEDIMENTACIJE U MOČVARNIM EKOSUSTAVIMA: UZORCI, POSLJEDICE I RJEŠENJA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE

Robert MARINIĆ, dipl. ing., Energo-Aqua j.d.o.o., Daruvar, prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing. i prof. dr. sc. Hrvoje JURETIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
OPASNOSTI OD ONEČIŠĆENJA BAKTERIJAMA RODA LEGIONELLA U STROJARSKIM I VODNIM INSTALACIJAMA I NJIHOVO RJEŠAVANJE

diskusija

14:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Voda na dlanu dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega dva za regulativu.