Svijetla budućnost 2024.

Program

četvrtak, 29. veljače 2024.

8:30 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: SADAŠNJOST & BUDUĆNOST

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
Boris MILJAVAC, Siemens Energy d.o.o., Zagreb
Robert BLAŽINOVIĆ, univ. spec. oec., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb


izv. prof. dr. sc. Tomislav STIPANČIĆ i Leon KOREN, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
KIBERNETIKA I BIOINSPIRIRANI SUSTAVI - NOVI SMJER FSB-a

izv. prof. dr. sc. Pero ŠKORPUT, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
PRIMJENA INOVATIVNIH POTPORNIH TEHNOLOGIJA ZA OČEVID PROMETNIH NESREĆA

Luka ORTOLAN, Croatia osiguranje d.d., Zagreb
AUTOMATIZACIJA I UMJETNA INTELIGENCIJA U OSIGURANJU

Branimir RADUN, mag. ing. geod. et geoinf., CE, Oikon - Institut za primijenjenu ekologiju d.o.o., Zagreb
IZRADA KARTE OBALNIH I PRIDNENIH MORSKIH STANIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE (razgovor 'jedan na jedan')

Toni LACIĆ, mag. ing. mech., Rittal d.o.o., Zagreb
NAPAJANJE I NADZOR U DATA-CENTRIMA

  diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: TEHNIKA & TEHNOLOGIJA

Sandra SLIVAR REBERNIŠAK, mag. oecol. et prot. nat., Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb
POTICANJE ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSIGURANJEM UŠTEDA NA ENERGIJI - ESI MODEL

Marko ČAVAR, mag. ing. mech., Regionalna energetsko-klimatska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb
IZRADA ALATA I USLUGA ZA PRIMJENU 'SMART READINESS' INDIKATORA

Josip KELAVA, Tokić d.o.o., Sesvete
DIGITALIZACIJOM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I BOLJIH USLUGA (razgovor 'jedan na jedan')

Marko SMOLEC, mag. ing. mech., Klimaoprema d.d., Samobor
PREDUVJETI I METODOLOGIJA ZA USPJEŠNU DIGITALIZACIJU I AUTOMATIZACIJU VLASTITOG PROIZVODNOG POGONA

dr. sc. Perica ILAK, Siemens Energy d.o.o., Zagreb
ENERGETSKA UČINKOVITOST I PLANIRANJE PROIZVODNJE - PRAVA RJEŠENJA ZA INDUSTRIJU I ENERGETIKU

 diskusija

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:30

3. tematska cjelina: IZAZOVI & RJEŠENJA

Stjepko ŠPOLJARIĆ, dipl. oec., EMA d.o.o., Zagreb
ZAŠTO JE OBRADA ZRAKA VAŽNA ZA PRIMJENU NOVIH TEHNOLOGIJA? (videoprezentacija)

Karlo GUŠTIN, Ericsson Nikola Tesla d.d, Zagreb
ODGOVOR NA POTREBE ZA PAMETNIM I ODRŽIVIM RJEŠENJIMA

Željko KRNJAJIĆ i Janko RADIGOVIĆ, ing., Hrvatski robotički savez, Zagreb
DIGITALNI MATERIJALI ZA UČENJE ROBOTIKE, 'INTERNET OF THINGS' I 'CLOUD COMPUTINGA'

Darinka SVETEC, dipl. ing., Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo
OBRAZOVANJE U KORAK S NOVIM TEHNOLOGIJAMA - ROBOTIZACIJA I AUTOMATIZACIJA

doc. dr. sc. Marko ŠVACO, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
AKTIVNOSTI U CRTA-i: REGIONALNOM CENTRU IZVRSNOSTI ZA ROBOTSKE TEHNOLOGIJE

diskusija

14:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Svijetla budućnost dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. - 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.