Svijetla budućnost 2024.

Do sada su sudjelovali...

Mario Antonić

MARIO ANTONIĆ

pozdravni govor 2019.

Sarajko Baksa

SARAJKO BAKSA

predavanja 2020. i 2023.

Ivan Bartolin

IVAN BARTOLIN

predavanje 2019.

Trpimir Barun

TRPIMIR BARUN

predavanje 2020.

Ivan Begović

IVAN BEGOVIĆ

videopredavanje 2021.

Tomislav Blažičević

TOMISLAV BLAŽIČEVIĆ

predavanje 2019.

Robert Blažinović

ROBERT BLAŽINOVIĆ

pozdravni govori 2020., 2021. i 2024.

Nenad Bolf

NENAD BOLF

predavanje 2020.

Boris D. Boltižar

BORIS D. BOLTIŽAR

predavanje 2020.

Stjepan Bogdan

STJEPAN BOGDAN

predavanja 2021. i 2023.

Slobodan Danko Bosanac

SLOBODAN DANKO BOSANAC

predavanje 2021.

Marko Bunić

MARKO BUNIĆ

predavanje 2019.

David Burcar

DAVID BURCAR

predavanje 2020.

Drago Cmuk

DRAGO CMUK

predavanje 2021.

Mladen Crneković

MLADEN CRNEKOVIĆ

predavanja 2019. i 2021.

Bruno Crnički

BRUNO CRNIČKI

predavanje 2019.

Marko Čavar

MARKO ČAVAR

predavanje 2024.

Mate Čorić

MATE ČORIĆ

predavanje 2019.

Vedad Ćosić

VEDAD ĆOSIĆ

predavanja 2020. i 2021.

Jelena Ćosić Lesičar

JELENA ĆOSIĆ LESIČAR

predavanje 2021.

Bojan Fišer

BOJAN FIŠER

razgovor 'jedan na jedan' 2023.

Valter Flego

VALTER FLEGO

videopredavanje 2020.

Đurđica Fuštar

ĐURĐICA FUŠTAR

predavanje 2019.

Jurica Goričanec

JURICA GORIČANEC

predavanje 2023.

Karlo Guštin

KARLO GUŠTIN

predavanje 2024.

Daniela Hamidović

DANIELA HAMIDOVIĆ

predavanje 2023.

Davorka Horvatić

DAVORKA HORVATIĆ

predavanje 2021.

Krunoslav Hrnjak

KRUNOSLAV HRNJAK

predavanje 2023.

Perica Ilak

PERICA ILAK

predavanje 2024.

Mateo Ivanac

MATEO IVANAC

predavanje 2020.

Žejko Ivezić

ŽEJKO IVEZIĆ

videopredavanje 2023.

Tomislav Jaklenec

TOMISLAV JAKLENEC

predavanje 2019.

Bojan Jerbić

BOJAN JERBIĆ

predavanje 2020.

Ivan Jurković

IVAN JURKOVIĆ

predavanje 2020.

Josip Kelava

JOSIP KELAVA

razgovor 'jedan na jedan' 2024.

Tajana Kesić Šapić

TAJANA KESIĆ ŠAPIĆ

pozdravni govor 2021.

Nikola Kirić

NIKOLA KIRIĆ

predavanje 2019.

Mijo Kisegi

MIJO KISEGI

predavanje 2019.

Berislav Korpar

BERISLAV KORPAR

predavanje 2019.

Blaško Kovačević

BLAŠKO KOVAČEVIĆ

predavanje i okrugli stol 2019. i predavanje 2020.

Željko Krnjajić

ŽELJKO KRNJAJIĆ

predavanje 2024.

Zdenko Kovačić

ZDENKO KOVAČIĆ

predavanje 2020.

Krunoslav Kršek

KRUNOSLAV KRŠEK

okrugli stol 2019.

Ante Krznarić

ANTE KRZNARIĆ

predavanje 2021.

Goran Ladišić

GORAN LADIŠIĆ

predavanje 2023.

Toni Lacić

TONI LACIĆ

predavanja 2023. i 2024.

Marko Lasić

MARKO LASIĆ

predavanje 2021.

Leon Lepoša

LEON LEPOŠA

predavanje 2019.

Davor Linarić

DAVOR LINARIĆ

predavanje 2020.

Ela Mandarić

ELA MANDARIĆ

predavanje 2020.

Ivan Marković

IVAN MARKOVIĆ

predavanje 2023.

Petra Mesarić

PETRA MESARIĆ

predavanje 2019. i 2020.

Boris Miljavac

BORIS MILJAVAC

pozdravni govor 2024.

Đula Nađ

ĐULA NAĐ

predavanje 2021.

Goran Nuskern

GORAN NUSKERN

predavanje 2019.

Luka Ortolan

LUKA ORTOLAN

predavanje 2024.

Krešimir Osman

KREŠIMIR OSMAN

predavanja 2020. i 2021.

Marko Ostružnjak

MARKO OSTRUŽNJAK

predavanje 2019.

Hrvoje Pandžić

HRVOJE PANDŽIĆ

predavanje 2023.

Danijel Pavičić

DANIJEL PAVIČIĆ

predavanja 2019. i 2021.

Ivan Petrović

IVAN PETROVIĆ

predavanje 2019.

Mirta Pokrščanski Landeka

MIRTA POKRŠČANSKI LANDEKA

pozdravni govor 2023.

Vladimir Poljančić

VLADIMIR POLJANČIĆ

predavanje 2023.

Branimir Radun

BRANIMIR RADUN

razgovor 'jedan na jedan' 2024.

Denis Redžić

DENIS REDŽIĆ

predavanje 2020.

Karlo Ressler

KARLO RESSLER

video pozdravni govor 2021.

Marija Seder

MARIJA SEDER

predavanje 2020.

Marijan Sever

MARIJAN SEVER

predavanje 2020.

Sandra Slivar Rebernišak

SANDRA SLIVAR REBERNIŠAK

predavanje 2024.

Marko Smolec

MARKO SMOLEC

predavanje 2024.

Igor Smrke

IGOR SMRKE

predavanje 2023.

Mario Spremić

MARIO SPREMIĆ

predavanje 2019.

Tomislav Stašić

TOMISLAV STAŠIĆ

predavanje i okrugli stol 2019.

Tomislav Stipančić

TOMISLAV STIPANČIĆ

predavanja 2020., 2021. i 2024.

Igor Stojković

IGOR STOJKOVIĆ

predavanje 2020.

Stjepan Sučić

STJEPAN SUČIĆ

predavanje 2020.

Darinka Svetec

DARINKA SVETEC

predavanje 2024.

Marija Šćulac Domac

MARIJA ŠĆULAC DOMAC

pozdravni govor 2020.

Pero Škorput

PERO ŠKORPUT

predavanje 2024.

Robert Špoljarić

ROBERT ŠPOLJARIĆ

predavanje 2020.

Stjepko Špoljarić

STJEPKO ŠPOLJARIĆ

videoprezentacija 2024.

Krešimir Štih

KREŠIMIR ŠTIH

predavanje 2019.

Srećko Švaić

SREĆKO ŠVAIĆ

predavanje 2023.

Marko Švaco

MARKO ŠVACO

predavanje 2024.

Danijel Topić

DANIJEL TOPIĆ

predavanje 2021.

Mario Vašak

MARIO VAŠAK

predavanje 2019.

Mijo Vedrina

MIJO VEDRINA

predavanje 2019.

Ernest Vlačić

ERNEST VLAČIĆ

predavanje 2020.

Marijan Vrandečić

MARIJAN VRANDEČIĆ

predavanje 2020.

Tim Vrbančič

TIM VRBANČIČ

predavanje 2021.

Maja Božičević Vrhovčak

MAJA BOŽIČEVIĆ VRHOVČAK

predavanje 2023.

Vlasta Zanki

VLASTA ZANKI

predavanje 2020.

Veljko Živković

VELJKO ŽIVKOVIĆ

pozdravni govori 2020. i 2021.