Sunčeva energija 2023.

Program

četvrtak, 18. svibnja 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: ENERGIJA I OKOLIŠ

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

mr. sc. Dubravka BRKIĆ, dipl. ing., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb
U ČEMU JE BUDUĆNOST ULAGANJA U RAZVOJ SUNČANIH ELEKTRANA?

prof. dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽIĆ, dipl. ing., Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju, Zagreb
KAKO DO MJESEČNOG RAČUNA OD NULA EURA ZA STRUJU?

Andro BAČAN, dipl. ing., Srećko TAMBUROVIĆ, mag. ing. el. i Iris ĆURIĆ, mag. ing. el., Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb
RAZVOJ TRŽIŠTA FOTONAPONSKIH SUSTAVA U HRVATSKOJ

Mislav KIRAC, mag. ing. mech., Zelena energetska zadruga, Zagreb
UZMI ENERGIJU U SVOJE RUKE: ISKUSTVA ZELENE ENERGETSKE ZADRUGE

mr. sc. Krešimir CEROVAC, dipl. ing., Zagreb
DOBA ENERGETSKE NESIGURNOSTI

Dominik MARIČEVIĆ, Nano Energies Hrvatska d.o.o., Zagreb
MOĆ KONTROLIRANJA NEPREDVIDIVOG - JESTE LI ČULI ZA AGREGIRANJE FLEKSIBILNOSTI?

diskusija

10:30 - 11:00

coffee break by

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PROJEKTI I DOSTIGNUĆA

prof. dr. sc. Mario VAŠAK, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, dr. sc. Maja BRKLJAČIĆ, Visoko učilište Algebra, Zagreb i Domagoj VIDAKOVIĆ, MBA, Energo-data d.o.o., Donji Miholjac
ADRION Trainee - ZDRUŽENI DIPLOMSKI STUDIJ IZ OBNOVLJIVE ENERGIJE ZA JADRANSKO-JONSKU REGIJU

dr. sc. Mirna GRŽANIĆ i izv. prof. dr. sc. Tomislav CAPUDER, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb i dr. sc. Goran JURIŠIĆ, Grid ONE d.o.o., Zagreb
ČISTA ENERGIJA U RUKAMA GRAĐANA - ENERGETSKE ZAJEDNICE I LOKALNO DIJELJENJE ENERGIJE

Antun PFEIFER, mag. ing. mech. i prof. dr. sc. Neven DUIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
KAKO UBRZATI SOLARIZACIJU HRVATSKE ENERGETSKIM ZAJEDNICAMA - PROJEKT EUKI SunSharing

Ivana DUBRAVEC, mag. geol., Grad Križevci, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Križevci
KRIŽEVCI - NA PUTU DO ENERGETSKE NEOVISNOSTI

Mario MESARIĆ, mag. ing. agr., MBA, IRES Ekologija d.o.o., Zagreb
ŠTO JE TO AGROSOLARSTVO?

doc. dr. sc. Miro BUGARIN, dipl. ing., Mario BUGARIN, mag. ing. mech. i Mirna BUGARIN, mag. ing. aedif., Monera d.o.o., Klis
STUDIJA IZVEDIVOSTI UGRADNJE SUNČANE ELEKTRANE U VINOGRADU NA OTOKU BRAČU

Dominik MARIČEVIĆ, Nano Energies Hrvatska d.o.o., Zagreb
MOĆ KONTROLIRANJA NEPREDVIDIVOG - JESTE LI ČULI ZA AGREGIRANJE FLEKSIBILNOSTI? (razgovor 'jedan na jedan')

diskusija

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

3. tematska cjelina: RJEŠENJA I PRIMJENA

uvodno izlaganje:

Sandra SLIVAR, mag. oecol. et prot. nat., Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb
ŠTO OMOGUĆAVA PROJEKT ESI EUROPE 2.0?

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- problematika izvođenja projekata (priprema projekata, ishođenje dozvola, suglasnosti i ostale dokumentacije, utjecaji na okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača, priključenje na elektroenergetsku mrežu itd.)
- pogon i održavanje sunčanih elektrana
- prijedlozi za poboljšanje stanja i uklanjanje uskih grla

sudionici:
mr. sc. Ines BAN KOLIĆ, dipl. ing., E.ON Hrvatska d.o.o., Zagreb
Mladen ČAVIĆ, dipl. ing., Energia Naturalis d.o.o., Vukovar
Mislav KIRAC, mag. ing. mech., Zelena energetska zadruga, Zagreb
Toma PASARIĆ, mag. oec., Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb


14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Za čist i ugodan zrak u prostoriji održavanja seminara služi oprema koju osigurava

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Sunčeva energija - seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.