Plinarski forum 2024.

Program

četvrtak, 21. ožujka 2024.

8:00 - 9:00

wellcome coffee by

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: IZAZOVI PLINSKOG GOSPODARSTVA

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
Željka RUKAVINA, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
Dean GNJIDIĆ, dipl. ing.,
Hrvatska gospodarska komora, Udruženje opskrbljivača i distributera plinom, Zagreb
izv. prof. dr. sc. Vladislav BRKIĆ
, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Vice ORŠULIĆ, dipl. ing., Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
dr. sc. Nikola VIŠTICA, dipl. ing., Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
Jadranka LEŠKO, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Darko PAVLOVIĆ, Plinacro d.o.o., Zagreb
ENERGETSKA TRANZICIJA - VODIKOVA PARADIGMA

Marko BLAŽEVIĆ, dipl. ing., HEP Trgovina d.o.o., Zagreb
AKTUALNI TRENUTAK U PLINSKOM GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

izv. prof. dr. sc. Mihael MUDRIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb
DIVERZIFIKACIJA NABAVKE I NOVI MEHANIZMI ENERGETSKE PLATFORME, AggregateEU I SKUPNE NABAVKE PLINA

Dorian ZORNJAK, LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
DOSADAŠNJI RAD TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN S POGLEDOM U BUDUĆNOST

prof. dr. sc. Daria KARASALIHOVIĆ SEDLAR i dr. sc. Ivan SMAJLA, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
DEKARBONIZACIJA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA

mr. sc. Semin PETROVIĆ, IGT - Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo, Bosna i Hercegovina i mr. sc. Nijaz DELALIĆ, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
PLINSKE INTERKONEKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE - PLANOVI I PERSPEKTIVE?

diskusija

11:00 - 11:30

coffee break by

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina: ŠTO DONOSI BUDUĆNOST?

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- rješenja za plinsku i energetsku krizu
- razvoj plinskog gospodarstva i tržišta plina
- sigurnost dobave i opskrbe plinom
- plin i energetska tranzicija

sudionici okruglog stola:
Goran BABIĆ, dipl. ing., Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
Marko BLAŽEVIĆ, dipl. ing., HEP Trgovina d.o.o., Zagreb
Dalibor BUKVIĆ, dipl. ing., Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod
Dean GNJIDIĆ, dipl. ing., E.ON Distribucija plina d.o.o., Sveta Nedelja
Zvonimir ŠIBALIĆ, Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar

13:00 - 13:30

coffee break by

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina: RJEŠENJA PLINSKE TEHNIKE

Krešimir MARIJANOVIĆ, dipl. ing., Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod
PUNIONICA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA - RJEŠENJE ZA POVEĆANJE POTROŠNJE PLINA (razgovor 'jedan na jedan')

Silvestar ŠANTAK, dipl. ing., Deltaprojekt j.d.o.o., Zagreb
ZAGRIJAVANJE VODE PLINOM - SAMO NAIZGLED JEDNOSTAVNA TEMA

Marijan MUNITIĆ, Munta j.d.o.o., Slatina
CRTICE IZ MAJSTORSKE PRAKSE (razgovor 'jedan na jedan')

Dejan LONČARIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Grupacija dimnjačara, Zagreb
PROBLEMI NEODGOVARAJUĆE I/ILI NEDOSTATNE REGULATIVE

diskusija

završna riječ Organizatora

15:00

lunch by

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Plinarski forum dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na Forumu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju osam bodova, od čega dva za regulativu.