Nova era prometa 2024.

Prijava izlaganja

Osnovni podaci o autoru

Ime je obavezno polje!
Prezime je obavezno polje!
Email je obavezno polje!

Napomena: (*) Ispunjavanje polja je obvezno.

Materijali za izlaganje

Naslov rada je obavezno polje!
Sažetak odnosno tekst rada je obavezno polje!
Molimo priložite datoteku

Ostali podaci o autoru

Titula je obavezno polje!
Puni naziv tvrtke / ustanove je obavezno polje!
OIB ili VAT je obavezno polje!
Ulica/adresa je obavezno polje!
Poštanski broj je obavezno polje!
Grad je obavezno polje!
Država je obavezno polje!
Telefon je obavezno polje!
Web stranica je obavezno polje!
Stranica na društvenim mrežama je obavezno polje!

Napomena: Ispunjavanje nijednog polja nije obvezno, ali će nam ti podaci uvelike olakšati prijavu i obradu dostavljenih materijala.

Potvrda

Slika autora trebala bi biti u visokoj rezoluciji.

U slučaju poteškoća s ispunjavanjem Obrasca za prijavu, molimo vas da podatke za prijavu pošaljete na: ege@ege.hr.

Unos poveznice na stranicu autora, npr. na LinkedInu i/ili stranice tvrtke ili ustanove olakšat će nam pripremu materijala za zbornik.