Radovi

Srijeda,
09. lipnja 2021.

10:00 - 11:30

ENERGETSKO GOSPODARSTVO, ENERGETIKA I ZAŠTITA OKOLIŠA

• uvodna riječ predstavnika Organizatora

• pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
- predstavnik, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
- Frane BARBARIĆ, dipl. iur., Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
- Irena DUBRAVEC, dipl. ing., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb
- Ivan TOMAC, mag. ing. mech, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

mr. sc. Vanja VARDA, dipl. ing., Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
ZELENA STRATEGIJA HEP-a

mr. sc. Marijan KRPAN, dipl. ing., MBA, Agencija za ugljikovodike, Zagreb
ULOGA GEOTERMI U PROCESU ENERGETSKE TRANZICIJE

Ivana LAJTMAN, dipl. ing., Viessmann Hrvatska d.o.o., Zagreb
TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI - GRIJANJE NA VODIK

Ante PRUSINA, dipl. ing., Weishaupt-Zagreb d.o.o., Zagreb
NOVI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI UČINA DO 620 kW

11:30 - 12:00

coffee break by:

13:30 - 14:00

osvježenje

14:00 - 15:30

ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA

dr. sc. Tonči TADIĆ, dipl. ing., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
FUZIJSKA TEHNOLOGIJA - PRILIKA ZA HRVATSKU (videoprezentacija)

Marko MIMICA, mag. ing. el. techn. inf. i Goran STUNJEK, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, mr. sc. Damir MEDVED, dipl. ing., Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Darko JARDAS, dipl. ing., Regionalna energetska agencija Kvarner, Rijeka, Neven KRULJAC, dipl. ing. i Renato PICINIĆ, Vodovod i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, prof. dr. sc. Danijel PAVKOVIĆ, dipl. ing., prof. dr. sc. Andrej JOKIĆ, dipl. ing. i prof. dr. sc. Goran KRAJAČIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
MAKSIMIRANJE UTJECAJA INOVATIVNIH RJEŠENJA U ENERGETICI NA EUROPSKIM OTOCIMA - PROJEKT INSULAE

Bruno JURIĆ, dipl. ing., Robert Bosch d.o.o., Zagreb
SUSTAVI ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJSKIH KOTLOVSKIH POSTROJENJA

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., Numikon d.o.o.
GDJE SMO I KUDA IDEMO?

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., Numikon d.o.o., Zagreb i dr. sc. Nikola JAĆIMOVIĆ, dipl. ing., Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Buttrio (UD), Italija
PROBLEMATIKA PULSIRAJUĆEG STRUJANJA MEDIJA U CJEVOVODIMA

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., Numikon d.o.o., Zagreb i dr. sc. Nikola JAĆIMOVIĆ, dipl. ing., Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., Buttrio (UD), Italija
KRITERIJI ZA PROCJENU RIZIKA VIBRACIJA U CJEVOVODNIM SUSTAVIMA

Andrea VILJEVAC, struč. spec. ing. mech. i Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing., Numikon d.o.o., Zagreb
USPOREDBA KORIŠTENJA KOMPENZATORA I CIJEVNE LIRE PRI RJEŠAVANJU PROBLEMATIKE NEDOSTATKA ELASTIČNOSTI CIJEVNIH SUSTAVA

Doc. dr. Drago PAPLER, Kranj, Slovenija
NADZOR POGONA HIDROELEKTRANE S GLEDIŠTA UČINKOVITE PROIZVODNJE

Adriano PUTINJA, dipl. ing., Istarski vodovod d.o.o., Buzet
PET GODINA RADA MHE VELIKA ŠUMA

15:45

druženje uz prigodni program

Četvrtak,
10. lipnja 2021.

10:00 - 11:30

ENERGETSKA UČINKOVITOST I ENERGETSKE OBNOVE

Alisa KUPUS, mag. ing. oecoing. i prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb i Dario Ilija RENDULIĆ, dipl. ing., Thorium Software d.o.o., Zagreb

ENERGETSKOM OBNOVOM DO ZGRADE GOTOVO NULTE POTROŠNJE ENERGIJE

mr. spec. Predrag ČULJAK, dipl. ing., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE IZ EUROPSKIH FONDOVA

dr. sc. Marina BAGARIĆ, mag. ing. aedif. i doc. dr. sc. Bojan MILOVANOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb

THE nZEB ROADSHOW (videoprezentacija)

mr. spec. Alen ĆURIN, dipl. ing., Klinički bolnički centar Split, Split

PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PRAONICI RUBLJA KBC SPLIT

Goran MAŽURANIĆ, dipl. ing., Duing d.o.o., Viškovo

EKONOMIČNA I ODRŽIVA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE, TOPLINSKE I RASHLADNE ENERGIJE

Mijo ZGLAVNIK, dipl. ing., Tehnokom d.o.o., Zagreb

ENERGETSKA OBNOVA VELEPRODAJNOG CENTRA VOĆA I POVRĆA U OPUZENU

11:30 - 12:00

coffee break by:

12:00 - 13:30

GOSPODARENJE ENERGIJOM, ODRŽAVANJE I NOVE TEHNOLOGIJE

prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije, Zagreb i Dragan CINDRIĆ, dipl. ing., Zagreb

OSPOSOBLJAVANJE ZA UPRAVLJANJE I RUKOVANJE ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

Toni GAĆINA, ing., Oventrop GmbH & Co. KG, Olsberg, Njemačka

HIGIJENA I PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE PREMA PROTOČNOM NAČELU

Marijo MAVRAČIĆ, Elysator d.o.o., Zagreb

VAŽNOST KVALITETE VODE U SUSTAVIMA GRIJANJA I HLAĐENJA

Tomislav TUDEK, mag. ing. mech., Dräger Safety d.o.o., Zagreb

OPASNOST U OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

doc. dr. sc. Vedran KIRINČIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka

ENERGETSKA TRANZICIJA OTOKA

mr. sc. Igor GROZDANIĆ, dipl. ing., Zagreb

ZELENI PLAN I NACIONALNI ENERGETSKI I KLIMATSKI PLANOVI - PRILIKA HRVATSKE
INDUSTRIJE

13:45

druženje uz prigodni program

Petak,
11. lipnja 2021.

10:00 - 11:30

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

prof. dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽIĆ, dipl. ing., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

OSVRT NA UREDBU O KVOTAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

prof. dr. sc. Damir DOVIĆ, dipl. ing., dr. sc. Ivan HORVAT, mag. ing. mech., Petar
FILIPOVIĆ, mag. ing. mech. i prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

TRANSFEROM ZNANJA OŽIVLJAVAMO HRVATSKO GOSPODARSTVO

dr. sc. Ivan HORVAT, mag. ing. mech., prof. dr. sc. Damir DOVIĆ, dipl. ing. i Petar
FILIPOVIĆ, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

NUMERIČKE I EKSPERIMENTALNE METODE KOD ANALIZE PROCESA IZGARANJA BIOMASE U
OBLIKU PELETA


OKRUGLI STOL: NOVI IZAZOVI ZA OBNOVLJIVE IZVORE

• sudionici:

- László HORVÁTH, dipl. ing., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

- Tonći PANZA, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, Zajednica obnovljivih izvora
energije, Zagreb

- Igor ŠUMONJA, dipl. ing., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb

11:30 - 12:00

coffee break

12:00 - 13:30

POSEBNA PREZENTACIJA: VODIK

prof. emer. Frano BARBIR, dipl. ing., Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Split

- VODIK U EUROPSKOJ UNIJI I U HRVATSKOJ

prof. emer. Frano BARBIR, dipl. ing., prof. dr. sc. Gojmir RADICA, dipl. ing., Sveučilište u Splitu,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split i Igor LUČIĆ, dipl. ing., Catamaran Line d.o.o.,
Split

- PROJEKT KATAMARANA NA VODIK

doc. dr. sc. Ankica KOVAČ, mag. ing. aero., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i
brodogradnje, Zagreb

- ZELENI VODIK U ENERGETSKOJ TRANZICIJI (videoprezentacija)

dr. sc. Ivan ANDROČEC, dipl. ing., DSM, Hrvatska elektroprivreda d.d, Sektor za strategiju i razvoj,
Zagreb

- VODIK I OBNOVLJIVI SCENARIJ HEP-a

Tomo GALIĆ, dipl. ing., INA - Industrija nafte d.d, Zagreb

- LANAC OPSKRBE VODIKOM ZA
POTREBE ELEKTRIČNIH VOZILA NA VODIK NA HRVATSKIM PROMETNICAMA

Ivan IVANKOVIĆ, dipl. ing., Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša,
Sektor za energiju i klimu, Zagreb

- PROJEKT UVOĐENJA AUTOBUSA NA VODIK U JAVNI GRADSKI
PRIJEVOZ U ZAGREBU (videoprezentacija)

dr. sc. Ivana CHAUX JUKIĆ, Active Solera j.d.o.o., Murvica

- PROIZVODNJA ZELENOG VODIKA

13:30 - 14:15

brunch by:

PPD

14:15 - 15:30

MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

mr. sc. Igor GROZDANIĆ, dipl. ing., Zagreb i Tomislav BUDIĆ, dipl. ing., Ministarstvo mora,
prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva, Zagreb

- ZELENA BUDUĆNOST HRVATSKOG
PROMETA - GORIVA BUDUĆNOSTI

Zoran ALAVANJA, mag. oec., Hrvatska gospodarska komora, Zajednica obnovljivih izvora
energije, Zagreb i Danijela JEMRIĆ, mag. ing. silv., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

BUDUĆNOST BIOPLINA U HRVATSKOJ

dr. sc. Luka BOBAN, mag. ing. mech., Iva BERTOVIĆ, mag. ing. mech. i prof. dr. sc.
Vladimir SOLDO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

DIZALICE TOPLINE U EUROPSKOJ UNIJI - STANJE TRŽIŠTA S POGLEDOM DO 2050. GODINE

prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i
brodogradnje, Zagreb, Toni GRUBIŠIĆ, dipl. ing., Frigo Plus d.o.o., Sesvete, dr. sc. Luka BOBAN,
mag. ing. mech., Dino MIŠE, mag. ing. mech. i Stjepan HERCEG, mag. ing. mech.,
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

RAZVOJ PROPANSKE DIZALICE TOPLINE ZRAK - VODA

Dino MIŠE, mag. ing. mech., Stjepan HERCEG, univ. bacc. ing. mech., dr. sc. Luka BOBAN,
mag. ing. mech. i prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI POSTOJEĆE GEOTERMALNE DIZALICE TOPLINE NA FSB-u
UGRADNJOM FREKVENCIJSKE REGULACIJE

Lovro FRKOVIĆ, mag. ing. mech. i Boris ĆOSIĆ, dipl. ing., Centar za transfer tehnologije
d.o.o., Zagreb

ENERGETSKA TRANZICIJA OTOKA: INTEGRACIJA ELEKTRIČNIH TRAJEKATA I OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE


• dodjela Posebnog priznanja za iznimno vrijedan doprinos promicanju primjene
obnovljivih izvora energije

15:30

završna riječ Organizatora

Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa do održavanja skupa pa i tijekom održavanja skupa.

Power & Energy Masters je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).